Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Autenticarse

Rexistrarse. Esqueceches o teu contrasinal?

Etiquetas

Saltar as etiquetas

Subscríbete ás RSS

Estás en:

Blog

Os formatos Big Endian e Little Endian

02 Ago 2011 por Jose

Comentarios en Os formatos Big Endian e Little Endian: 14

Orde

Do mesmo xeito que existen linguaxes onde a lectura e escritura pode ser esquerda-dereita ou dereita-esquerda tamén no mundo dos computadores pode suceder algo parecido. Neste artigo falaremos dos distintos xeitos nos que as máquinas poden almacenar os datos en ficheiros, que cobran especial relevancia cando se trata de traballar con datos de máis dun byte (Endianness), por exemplo números enteiros, números reais, ...

Imaxes con puntos brancos en Internet Explorer

18 Xul 2011 por Luis

Comentarios en Imaxes con puntos brancos en Internet Explorer: 0

Internet Explorer

Este é un deses erros que nos atopamos ás veces en Internet Explorer e que poden facernos perder horas enteiras só para atopar o motivo.

O problema preséntase habitualmente cando temos imaxes que facemos aparecer ou desaparecer cun efecto de fundido (por exemplo, cos efectos fadeIn() e fadeOut() de jQuery). Cando o vemos en calquera outro navegador, funciona correctamente, pero en Internet Explorer algunha das imaxes vese con puntos da cor do fondo.

Directivas PHP: safe_mode

04 Xul 2011 por Jose

Comentarios en Directivas PHP: safe_mode: 1

PHP

Di a documentación oficial de PHP que a directiva safe_mode é un intento de resolver un problema de seguridade en servidores compartidos. E aínda que si mellora a seguridade non resulta unha práctica infalible, xa que leva a moitos provedores de Internet (ISP) e programadores a pensar que están a salvo de ameazas de seguridade. Isto non debe ser do todo certo cando a comunidade PHP a declarou obsoleta na versión 5, e non estará presente na versión 6.

Java Reflection (parte 3)

17 Xuñ 2011 por Santi

Comentarios en Java Reflection (parte 3): 11

Java

Nas anteriores entradas Java Reflection parte 1 e Java Reflection parte 2) comentamos conceptos básicos sobre como obter en tempo de execución os tipos, atributos e métodos dun obxecto, e as manipulacións básicas sobre os mesmos (acceder e cambiar os seus valores). Tamén explicamos algunhas manipulacións máis complexas (obtención de instancias a partir de construtores específicos, acceder e modificar elementos privados, ...).

Nesta terceira parte dedicarémonos a explicar como traballar con reflexión con dous elementos un pouco máis avanzados de Java: arrays e tipos xenéricos (Java Generics). Aínda que quizais poidan ser considerados elementos básicos da linguaxe de programación (os arrays deben ser o primeiro tipo complexo que se ensina nas clases de programación), a manipulación vía Java Reflection dos mesmos é un pouco máis complexa que os elementos vistos ata o momento, aínda que descubriremos que unha vez aprendidos os conceptos básicos tal complexidade é só aparente.

Introdución a jQuery (parte 2)

31 Mai 2011 por Jose

Comentarios en Introdución a jQuery (parte 2): 0

jQuery

Na entrada introdución a jQuery xa vimos como empezar a utilizar esta librería. Hoxe veremos algúns aspectos máis avanzados desta potente ferramenta.

Empezaremos repasando como se pode cargar o código na páxina web, logo veremos como se pode estender a funcionalidade da librería con plugins, o fácil que resulta AJAX con jQuery e, para rematar, como evitar conflitos con outras librerías.