Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Autenticarse

Rexistrarse. Esqueceches o teu contrasinal?

Etiquetas

Saltar as etiquetas

Subscríbete ás RSS

Estás en:

Blog: Luis

jQuery, optimizando para aumentar o rendemento: os selectores

07 Feb 2012 por Luis

Comentarios en jQuery, optimizando para aumentar o rendemento: os selectores: 1

jQuery

Neste artigo veremos algúns consellos para aumentar o rendemento e a velocidade de execución do código jQuery. Neste primeiro artigo imos centrarnos nos selectores. Aínda que para a maioría de proxectos é innecesario preocuparse da optimización, xa que o beneficio que se obtén é ínfimo, para algúns proxectos nos que se fai un uso intensivo de javascript, uns milisegundos en cada acción poden supor unha gran diferenza. Ademais, aínda que a mellora non xustifica refacer o código de proxectos antigos, sempre podemos realizar os novos seguindo estas pautas.

jQuery: asociar eventos a elementos HTML creados dinámicamente

30 Dec 2011 por Luis

Comentarios en jQuery: asociar eventos a elementos HTML creados dinámicamente: 55

jQuery

Para asociar eventos a elementos HTML (ou calquera das súas variantes) no elemento e, cando se cargue o código javascript, o evento quedará asociado. O problema vén dado cando o elemento ó que queremos asociar un evento non existe no momento de cargar o javascript, senón que será creado dinámicamente nalgún momento. Ata que o elemento exista, non se lle poden asociar eventos. Neste artigo veremos como podemos solucionar este problema coa función on() de jQuery.

@font-face: Incrustando tipografías nunha páxina web (revisado)

17 Nov 2011 por Luis

Comentarios en @font-face: Incrustando tipografías nunha páxina web (revisado): 35

Tipografías

O código CSS que recomendaramos no noso artigo @font-face: Incrustando tipografías nunha páxina web era bo no seu momento, pero a saída de Internet Explorer 9, o aumento de formatos de fonte soportados polos navegadores, así como o descubrimento de que é pouco recomendable usar a instrución local(), fixo necesario actualizar o código para que funcione correctamente na maioría de navegadores, sistemas operativos e servidores.

Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP

16 Set 2011 por Luis

Comentarios en Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP: 10

PHP + SQL Server

Os procedementos almacenados (stored procedures) son pequenos programas que se almacenan e executan na base de datos. No caso de Microsoft SQL Server son grupos de ordes en Transact-SQL (T-SQL) que se executan seguindo un plan. A estes procedementos almacenados, coma se fosen funcións, pódenselles pasar parámetros para a súa execución (por valor ou por referencia) e poden devolver un valor numérico ou o resultado dunha consulta. Neste artigo veremos como se poden chamar estes procedementos almacenados desde PHP e como manexar os parámetros e valores devoltos.

mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos

17 Ago 2011 por Luis

Comentarios en mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos: 1

PHP + SQL Server

mssql_bind é unha función de PHP que serve para enviar parámetros a procedementos almacenados (stored procedures) en Microsoft SQL Server. Con ela podemos enviar ó procedemento almacenado todo tipo de variables: enteiros, reais, cadeas, ... e, se é necesario, nulos. Pero esta función ten un problema e, cando intentas pasarlle unha cadea baleira como parámetro ó procedemento almacenado, mssql_bind convérteo en nulo, o cal pode provocar erros se ese parámetro non acepta nulos.