Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Autenticarse

Rexistrarse. Esqueceches o teu contrasinal?

Etiquetas

Saltar as etiquetas

Subscríbete ás RSS

Estás en:

Blog: Santi

Java Reflection (parte 3)

17 Xuñ 2011 por Santi

Comentarios en Java Reflection (parte 3): 11

Java

Nas anteriores entradas Java Reflection parte 1 e Java Reflection parte 2) comentamos conceptos básicos sobre como obter en tempo de execución os tipos, atributos e métodos dun obxecto, e as manipulacións básicas sobre os mesmos (acceder e cambiar os seus valores). Tamén explicamos algunhas manipulacións máis complexas (obtención de instancias a partir de construtores específicos, acceder e modificar elementos privados, ...).

Nesta terceira parte dedicarémonos a explicar como traballar con reflexión con dous elementos un pouco máis avanzados de Java: arrays e tipos xenéricos (Java Generics). Aínda que quizais poidan ser considerados elementos básicos da linguaxe de programación (os arrays deben ser o primeiro tipo complexo que se ensina nas clases de programación), a manipulación vía Java Reflection dos mesmos é un pouco máis complexa que os elementos vistos ata o momento, aínda que descubriremos que unha vez aprendidos os conceptos básicos tal complexidade é só aparente.

Java Reflection (parte 2)

19 Mai 2011 por Santi

Comentarios en Java Reflection (parte 2): 10

Java

Na nosa anterior entrada, Java Reflection (parte 1), comentamos como obter o tipo, construtores e instancias dunha clase cando non coñeciamos en tempo de compilación os detalles específicos da mesma.

Neste artigo, comentaremos como obter e manipular os atributos e métodos dunha clase.

Java Reflection (parte 1)

26 Abr 2011 por Santi

Comentarios en Java Reflection (parte 1): 17

Java

Unha das funcionalidades máis potentes e pouco coñecidas de Java é o seu soporte para reflexión. Mediante a Java Reflection API o programador pode inspeccionar e manipular clases e interfaces (así como os seus métodos e campos) en tempo de execución, sen coñecer a priori (en tempo de compilación) os tipos e/ou nomes das clases específicas cas que está traballando.

Quizais poida parecernos nunha primeira impresión unha funcionalidade con usos limitados. Pero debemos saber que, por exemplo, moitos frameworks de alto nivel como Hibernate, Spring ou Tapestry fan un uso extensivo desta API para facilitarlle a vida ó programador ó permitirlle que use simples clases POJO para traballar con elas. Outros frameworks menos potentes (ou versións antigas destes mesmos frameworks), obrigaban ó programador a que as súas clases implementaran certos interfaces ou pertencesen a complicadas xerarquías de clases, o cal limitaba a flexibilidade do programador e complicaba a comprensión do código.

Expresións regulares: conceptos avanzados

21 Mar 2011 por Santi

Comentarios en Expresións regulares: conceptos avanzados: 2

Expresións regulares

Na nosa entrada "Expresións regulares: conceptos básicos" comezamos a tratar os conceptos básicos para traballar con expresións regulares. Como o artigo estáballenos quedando un pouco máis extenso do esperado, preferimos dividir o tema en dous capítulos para mellorar a súa organización e facilitar a comprensión. Desta forma continuaremos nesta entrada falando sobre expresións regulares, comentando agora certos temas máis avanzados que se nos quedaron no tinteiro, como o concepto de voracidade, asercións e diversas secuencias de escape de gran utilidade.

Expresións regulares: conceptos básicos

21 Feb 2011 por Santi

Comentarios en Expresións regulares: conceptos básicos: 5

Expresións regulares

Á hora de traballar con cadeas de texto todas as linguaxes de programación nos proporcionan unhas útiles pero simples funcións comúns: buscar unha subcadea dentro dun texto, buscar a primeira aparición dun carácter, etc. Pero para un tratamento máis avanzado a maioría de linguaxes engaden librerías de funcións para traballar con expresións regulares. As expresións regulares proporciónannos moita máis potencia, pois mediante o uso duns simples patróns podemos especificar de forma concisa e flexible cadeas de texto para usar en procuras, reemplazamentos, etc.