Estás en:

Blog: Bases de datos

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 3)

02 Nov 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 3): 2

Árbore xerárquica

Neste último artigo da serie veremos como podemos facer para converter unha táboa que traballa co adjacency list model noutra adaptada para o modified preorder tree transversal method, xa que son dous dos métodos máis utilizados para estruturas xerárquicas. Tamén nomearemos outros métodos válidos para poder traballar con estas estruturas e comprobar que as opcións dispoñibles son amplas, sempre que teñamos a curiosidade para buscalas.

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 2)

03 Out 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 2): 7

Árbore xerárquica

No artigo anterior sobre estruturas xerárquicas vimos como traballar co "The adjacency list model" pode complicarse algo cando queremos evitar a recursividade. Neste artigo veremos outro método que intentará solucionar o mesmo problema de recursividade pero modificando a base de datos para crear unha nova estrutura, chamado "the modified preorder tree traversal algorithm", onde poderemos observar que recoller os datos da estrutura xerárquica faise cunha única consulta.

Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP

16 Set 2011 por Luis

Comentarios en Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP: 10

PHP + SQL Server

Os procedementos almacenados (stored procedures) son pequenos programas que se almacenan e executan na base de datos. No caso de Microsoft SQL Server son grupos de ordes en Transact-SQL (T-SQL) que se executan seguindo un plan. A estes procedementos almacenados, coma se fosen funcións, pódenselles pasar parámetros para a súa execución (por valor ou por referencia) e poden devolver un valor numérico ou o resultado dunha consulta. Neste artigo veremos como se poden chamar estes procedementos almacenados desde PHP e como manexar os parámetros e valores devoltos.

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais

31 Ago 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais: 2

Árbore xerárquica

En ocasións atopámonos na necesidade de traballar con algunha xerarquía de datos, como poden ser os temas en foros, categorías de produtos en tendas virtuais, listas de correo, ... e cando os datos empezan a crecer ímonos dando conta que as bases de datos relacionais poden non ser as máis adecuadas para este fin, posto que case sempre nos obrigan a traballar con recursividade.

mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos

17 Ago 2011 por Luis

Comentarios en mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos: 1

PHP + SQL Server

mssql_bind é unha función de PHP que serve para enviar parámetros a procedementos almacenados (stored procedures) en Microsoft SQL Server. Con ela podemos enviar ó procedemento almacenado todo tipo de variables: enteiros, reais, cadeas, ... e, se é necesario, nulos. Pero esta función ten un problema e, cando intentas pasarlle unha cadea baleira como parámetro ó procedemento almacenado, mssql_bind convérteo en nulo, o cal pode provocar erros se ese parámetro non acepta nulos.