Estás en:

Blog: Bases de datos

Encriptar e gardar contrasinais en base de datos

16 Feb 2011 por Luis

Comentarios en Encriptar e gardar contrasinais en base de datos: 30

Top secret

Sempre que se deseña unha aplicación que necesite identificación de usuarios suscítase a dúbida de se utilizar un sistema de autenticación externo (Facebook, Google , OpenId, ...) ou un sistema de autenticación propio. Cando se utiliza un sistema de autenticación propio, exponse o problema da seguridade á hora de gardar os contrasinais dos usuarios na nosa base de datos.

MySQL: búsqueda de textos en bases de datos

08 Feb 2011 por Jose

Comentarios en MySQL: búsqueda de textos en bases de datos: 13

MySQL

Habitualmente nas páxinas web necesitamos realizar búsquedas nos textos, xa sexa en artigos, noticias ou calquera sección da nosa web. Cando esta búsqueda é sobre unha base de datos, a primeira idea que nos xorde é a do operador LIKE de SQL. Pero esta búsqueda ten un rendemento bastante malo, posto que necesita realizar a procura en todas as filas da táboa atopando coincidencias en todas as subcadeas dos campos seleccionados.