Estás en:

Blog: Navegadores

Perdendo sesións nos iFrames con Internet Explorer

21 Mar 2012 por Jose

Comentarios en Perdendo sesións nos iFrames con Internet Explorer: 0

Internet Explorer

O uso de iFrames é unha técnica desaconsellada por moitos programadores, pero aínda así e a pesar do alto consumo que provoca nos navegadores, é necesario usala á hora de realizar algúns traballos, como poden ser as novas aplicacións para Facebook, que deben estar incustradas nun iFrame. Este método, cando nos manexamos con IE, pode provocar que non funcionen correctamente as sesións.

Imaxes con puntos brancos en Internet Explorer

18 Xul 2011 por Luis

Comentarios en Imaxes con puntos brancos en Internet Explorer: 0

Internet Explorer

Este é un deses erros que nos atopamos ás veces en Internet Explorer e que poden facernos perder horas enteiras só para atopar o motivo.

O problema preséntase habitualmente cando temos imaxes que facemos aparecer ou desaparecer cun efecto de fundido (por exemplo, cos efectos fadeIn() e fadeOut() de jQuery). Cando o vemos en calquera outro navegador, funciona correctamente, pero en Internet Explorer algunha das imaxes vese con puntos da cor do fondo.

Introdución a jQuery (parte 2)

31 Mai 2011 por Jose

Comentarios en Introdución a jQuery (parte 2): 0

jQuery

Na entrada introdución a jQuery xa vimos como empezar a utilizar esta librería. Hoxe veremos algúns aspectos máis avanzados desta potente ferramenta.

Empezaremos repasando como se pode cargar o código na páxina web, logo veremos como se pode estender a funcionalidade da librería con plugins, o fácil que resulta AJAX con jQuery e, para rematar, como evitar conflitos con outras librerías.

Introdución a jQuery

05 Mai 2011 por Jose

Comentarios en Introdución a jQuery: 4

jQuery

Javascript é unha linguaxe de programación moi controvertido desde a súa creación, principalmente pola súa incompatibilidade cos distintos navegadores e as súas versións. Nos seus comezos javascript só se usaba para a modificación de sinxelos efectos desde o lado do cliente ou validación de formularios, pero ca aparición do AJAX esta linguaxe empezou a adquirir unha gran importancia no uso de aplicacións web. A dificultade que ten javascript para crear códigos complexos freaba a total expansión da linguaxe, ata a aparición dos frameworks de javascript.

CSS hacks para Internet Explorer

21 Dec 2010 por Santi

Comentarios en CSS hacks para Internet Explorer: 9

IE CSS hacks

Nos últimos anos os fabricantes de navegadores web concienciáronse por fin da importancia de que os seus produtos se adhiran ós estándares HTML e CSS para un correcto visionado das páxinas web. Pero por desgracia iso non foi sempre así, e durante anos os maquetadores tiveron que pelexarse con navegadores que posuían motores de renderizado incompatibles e repletos de erros. Para iso, desenvolvéronse diversas técnicas, coñecidas como trucos ou hacks de CSS, que permiten explotar as formas peculiares nas que distintos navegadores interpretan o código CSS e conseguir contrarrestar os erros de *renderizado propios de cada navegador.