Estás en:

Blog: Posicionamento web

Redactar os contidos dunha páxina web

20 Dec 2011 por Cruz

Comentarios en Redactar os contidos dunha páxina web: 21

Escribir

A páxina web é un método de publicidade un tanto distinto aos convencionais (anuncios en prensa, televisión, catálogos). O obxectivo da páxina web é tanto comunicarnos cos nosos clientes como intentar captar novos. Por iso debemos pensar moito no que queremos dicir e como debemos dicilo. Este medio de comunicación ten as súas propias normas e forma de funcionar polo que non poderemos escribir da forma convencional.

Neste artigo exporemos algunhas normas para organizar e redactar os contidos, así como as razóns de por que debe facerse así.

Contidos da páxina web: contratar ou redactar nós mesmos

19 Nov 2010 por Cruz

Comentarios en Contidos da páxina web: contratar ou redactar nós mesmos: 2

¿Pagar ou facelo eu mesmo?

Á hora de facer a nosa páxina web, deberemos ter en conta se imos a estructurar e redactar nós mesmos os contidos ou se delegaremos esto na empresa que a desenvolve.

A maior vantaxe de contratar este servicio é que un traballo feito por profesionais sempre quedará mellor que feito por nós mesmos. A maior desvantaxe é que suporá un coste engadido ó desenvolvemento da páxina web.