Estás en:

Blog: Programación

jQuery: asociar eventos a elementos HTML creados dinámicamente

30 Dec 2011 por Luis

Comentarios en jQuery: asociar eventos a elementos HTML creados dinámicamente: 56

jQuery

Para asociar eventos a elementos HTML (ou calquera das súas variantes) no elemento e, cando se cargue o código javascript, o evento quedará asociado. O problema vén dado cando o elemento ó que queremos asociar un evento non existe no momento de cargar o javascript, senón que será creado dinámicamente nalgún momento. Ata que o elemento exista, non se lle poden asociar eventos. Neste artigo veremos como podemos solucionar este problema coa función on() de jQuery.

Directivas PHP: date.timezone

01 Dec 2011 por Jose

Comentarios en Directivas PHP: date.timezone: 0

PHP

Traballar con datas en programación pode ser un apartado tedioso, e aínda que as linguaxes posúen múltiples funcións para facilitar o traballo con elas, non sempre son suficientes, posto que cada linguaxe de programación pode manexalas de forma diferente e teremos que buscar sempre un punto de encontro entre todos se traballamos conxuntamente con máis dun. Tamén adoitan provocar problemas as zonas horarias e as súas configuracións, sobre todo se traballamos con servidores localizados en franxas horarias distintas.

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 3)

02 Nov 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 3): 2

Árbore xerárquica

Neste último artigo da serie veremos como podemos facer para converter unha táboa que traballa co adjacency list model noutra adaptada para o modified preorder tree transversal method, xa que son dous dos métodos máis utilizados para estruturas xerárquicas. Tamén nomearemos outros métodos válidos para poder traballar con estas estruturas e comprobar que as opcións dispoñibles son amplas, sempre que teñamos a curiosidade para buscalas.

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 2)

03 Out 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais (parte 2): 7

Árbore xerárquica

No artigo anterior sobre estruturas xerárquicas vimos como traballar co "The adjacency list model" pode complicarse algo cando queremos evitar a recursividade. Neste artigo veremos outro método que intentará solucionar o mesmo problema de recursividade pero modificando a base de datos para crear unha nova estrutura, chamado "the modified preorder tree traversal algorithm", onde poderemos observar que recoller os datos da estrutura xerárquica faise cunha única consulta.

Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP

16 Set 2011 por Luis

Comentarios en Procedementos almacenados en SQL Server desde PHP: 10

PHP + SQL Server

Os procedementos almacenados (stored procedures) son pequenos programas que se almacenan e executan na base de datos. No caso de Microsoft SQL Server son grupos de ordes en Transact-SQL (T-SQL) que se executan seguindo un plan. A estes procedementos almacenados, coma se fosen funcións, pódenselles pasar parámetros para a súa execución (por valor ou por referencia) e poden devolver un valor numérico ou o resultado dunha consulta. Neste artigo veremos como se poden chamar estes procedementos almacenados desde PHP e como manexar os parámetros e valores devoltos.