Estás en:

Blog: Programación

Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais

31 Ago 2011 por Jose

Comentarios en Estruturas xerárquicas en bases de datos relacionais: 2

Árbore xerárquica

En ocasións atopámonos na necesidade de traballar con algunha xerarquía de datos, como poden ser os temas en foros, categorías de produtos en tendas virtuais, listas de correo, ... e cando os datos empezan a crecer ímonos dando conta que as bases de datos relacionais poden non ser as máis adecuadas para este fin, posto que case sempre nos obrigan a traballar con recursividade.

mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos

17 Ago 2011 por Luis

Comentarios en mssql_bind converte as cadea baleiras en nulos: 1

PHP + SQL Server

mssql_bind é unha función de PHP que serve para enviar parámetros a procedementos almacenados (stored procedures) en Microsoft SQL Server. Con ela podemos enviar ó procedemento almacenado todo tipo de variables: enteiros, reais, cadeas, ... e, se é necesario, nulos. Pero esta función ten un problema e, cando intentas pasarlle unha cadea baleira como parámetro ó procedemento almacenado, mssql_bind convérteo en nulo, o cal pode provocar erros se ese parámetro non acepta nulos.

Os formatos Big Endian e Little Endian

02 Ago 2011 por Jose

Comentarios en Os formatos Big Endian e Little Endian: 14

Orde

Do mesmo xeito que existen linguaxes onde a lectura e escritura pode ser esquerda-dereita ou dereita-esquerda tamén no mundo dos computadores pode suceder algo parecido. Neste artigo falaremos dos distintos xeitos nos que as máquinas poden almacenar os datos en ficheiros, que cobran especial relevancia cando se trata de traballar con datos de máis dun byte (Endianness), por exemplo números enteiros, números reais, ...

Java Reflection (parte 3)

17 Xuñ 2011 por Santi

Comentarios en Java Reflection (parte 3): 11

Java

Nas anteriores entradas Java Reflection parte 1 e Java Reflection parte 2) comentamos conceptos básicos sobre como obter en tempo de execución os tipos, atributos e métodos dun obxecto, e as manipulacións básicas sobre os mesmos (acceder e cambiar os seus valores). Tamén explicamos algunhas manipulacións máis complexas (obtención de instancias a partir de construtores específicos, acceder e modificar elementos privados, ...).

Nesta terceira parte dedicarémonos a explicar como traballar con reflexión con dous elementos un pouco máis avanzados de Java: arrays e tipos xenéricos (Java Generics). Aínda que quizais poidan ser considerados elementos básicos da linguaxe de programación (os arrays deben ser o primeiro tipo complexo que se ensina nas clases de programación), a manipulación vía Java Reflection dos mesmos é un pouco máis complexa que os elementos vistos ata o momento, aínda que descubriremos que unha vez aprendidos os conceptos básicos tal complexidade é só aparente.

Introdución a jQuery (parte 2)

31 Mai 2011 por Jose

Comentarios en Introdución a jQuery (parte 2): 0

jQuery

Na entrada introdución a jQuery xa vimos como empezar a utilizar esta librería. Hoxe veremos algúns aspectos máis avanzados desta potente ferramenta.

Empezaremos repasando como se pode cargar o código na páxina web, logo veremos como se pode estender a funcionalidade da librería con plugins, o fácil que resulta AJAX con jQuery e, para rematar, como evitar conflitos con outras librerías.