Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Autenticarse

Rexistrarse. Esqueceches o teu contrasinal?

Etiquetas

Saltar as etiquetas

Subscríbete ás RSS

Estás en:

Rexistrarse no blog

Mínimo 6 caracteres. Só letras, números e os seguintes caracteres: [,.;_-#$%&*].

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, e a súa modificación o novo reglamento da LOPD 2018 entrou en vigor o día 25 de maio de 2016,Arume informalle de:
Responsable do tratamento: Arume Desenvolvementos Informáticos, S.L. con CIF B70126958, dirección Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña e correo electrónico arume@arumeinformatica.es.
Finalidade: Os datos que nos facilita mediante os formulario ou cualquera outro medio serán tratados e incorporados a un ficheiro coa finalidade de atender a súas peticións, realizar os servicios solicitados ou contratados, comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa. Tamén poderán ser utilizados con fins estadísticos.
Duración: Os datos serán gardados mentres sexan necesarios para o desenvolvemento das actividades descritas no apartado de “Finalidade”. Unha vez finalizado este plazo soamente serán gardados no caso de que o esixa algunha lei ou normativa vixente, neste caso serán gardados ata cumplir ese tempo imposto pola lexislación vixente.
Comunicación a terceiros: Arume soamente comunicará os datos recollidos a terceiros nos casos nos que sexa necesario para prestar os servicios solicitados.
Dereitos do usuario: O titular dos datos ten dereito de acceder aos seus datos, rectificalos, suprimilos, portar ditos datos a outro responsable, opoñerse ao tratamento dos mismos ou limitar o seu uso. Pode realizar calquera destas accións mediante comunicación escrita nos medios de contacto descritos no apartado de “Responsable do tratamento”. No caso de non satisfacer o seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.