Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Estás en:

Que navegador e versión estou usando?

A forma de saber que navegador e versión estás usando, varía de un navegador a outro. Normalmente, o que hai que buscar é o menú "Acerca de ..." que en uns navegadores aparece como parte das opcións principais e en outros está dentro das opcións de "Axuda".

Podes ler máis nas .