Ola, somos Arume

Desenvolvemos páxinas web, aplicacións para móbiles, capas de realidade aumentada e aplicacións para Facebook. Apaixónanos a informática e somos uns perfeccionistas incurables; por eso nos nosos proxectos utilizamos estándares.

tel. 625 519 694

Mendaña de Neyra, 34, 3º B, 15008, A Coruña

Premios:

Arume na prensa:

Estás en:

Quen somos, un pouco sobre nós

Somos unha empresa pequena e queremos seguir séndoo. Temos poucos proxectos á vez, o que nos permite dedicarche o tempo que mereces. Non temos moitos clientes, por eso podemos atenderderte de forma personalizada.

Cremos que para que o traballo quede ben feito debe ser realizado por un especialista nese campo, así que para as partes do proxecto alleas ó desenvolvemento colaboramos con grandes profesionais de outras disciplinas: deseño, traducción, ...

Queremos que quedes satisfeito co resultado, por eso escoitamos o que queres e intentamos orientarte cara o que consideramos que necesitas.

Arume naceu en maio do 2006 como a empresa unipersonal de Cruz. En agosto do 2007 convertémonos nunha SL, ca incorporación de Luis.

Persoal: